logotyp

Kvalita a bezpečí

Program kvality a bezpečí na Poliklinice Prosek a. s.

Činnost Polikliniky Prosek a. s. je dlouhodobě systematicky zaměřena na zajištění kvalitní a bezpečné zdravotní péče každému pacientovi.

Program zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb je plánován a rozšířen do celého zdravotnického zařízení.
Na Programu zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb se aktivně účastní řídící a kliničtí vedoucí pracovníci. Za jeho řízení odpovídá Tým kvality, který spolupracuje s vedením polikliniky.


CÍLE

- Naplňovat poslání a cíle Polikliniky Prosek a. s.

- Zvyšovat a udržovat úroveň kvality poskytovaných zdravotních služeb spolu
   s uspokojením potřeb klientů.

- Prostřednictvím dosažení bezpečnostních cílů vytvořit bezpečné a příjemné
   prostředí pro poskytování zdravotních služeb, jejich dostupnost v čase
   a v optimálním rozsahu, které umožní uspokojení individuálních potřeb klientů
   s respektováním lidské důstojnosti.

- Orientovat svůj hlavní proces na diagnostiku, prevenci, ambulantní a následnou
   lůžkovou péči o klienta/pacienta.

- Předvídat potřeby klientů a rychle reagovat na jejich požadavky s ohledem
   na nové trendy ve zdravotnictví. Dosáhnout vysokého stupně využití informací
   a znalostí.

- Posilovat komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými pracovišti
   zejména interdisciplinárním přístupem k řešení problémů.

- Rozšířit informovanost a rozsah poskytovaných služeb.

- Pomocí analýzy poskytovaných služeb a rozboru podnětů od pacientů
   získávat informace o potřebách svých pacientů. Tyto informace lze v procesu
   zvyšování kvality a bezpečí využít k lepšímu naplňování potřeb pacientů.

- V rámci prevence a podpory zdraví pořádat jednou ročně „Den zdraví".

- Kontrolovat kvalitu na klinických pracovištích z hlediska hygieny
   a bezpečnosti práce.

- Zkvalitnit ošetřovatelský proces postupným zaváděním moderních technik,
   postupů, zdrav. pomůcek a přístrojů.

- Postupně realizovat úpravy interiéru dle požadavků Pražské organizace vozíčkářů.

- Dlouhodobě dosahovat vyrovnaného hospodaření. Řízenou investiční politikou
   podporovat nové logistické trendy, držet krok s vědeckotechnickým vývojem
   a vylepšovat image polikliniky z pohledu stavební a technologické vybavenosti
   a s ohledem na vývoj ve společnosti.

- Zajistit kontinuální vzdělávání lékařského i nelékařského personálu.

- Podporovat zvýšení kvalifikace u veškerého zdravotnického personálu.

- Zabezpečit korektní a spolupracující prostředí v celé poliklinice.

- Vychovávat k zodpovědnosti za odvedenou práci a výkon.

- Součástí zvyšování kvality a bezpečí je rovněž sledování počtu
   nozokomiálních nákaz, nežádoucích událostí, průzkum spokojenosti pacientů,
   stížnosti a interní audity.

Poliklinika Prosek, a. s.
www.poliklinikaprosek.cz
Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 266 010 111, fax: 286 589 362
e-mail: info@poliklinikaprosek.cz
Lékaři
Lékařská pracoviště dle oborů
Aktuality Polilkinika Prosek
Polilkinika Prosek
Home Polilkinika Prosek

Created by © 2013/2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign