Login

Výběrová řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu – Rekonstrukce interiéru vstupní haly Polikliniky Prosek

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce interiéru vstupní haly v 1. nadzemním podlaží s cílem nahradit současným standardům nevyhovující stavební prvky, jako jsou výkladce, podhledy, osvětlení, zákryty instalačních šachet, a sjednotit vzhled jednotlivých prodejen a vstupní haly.

Termín pro odevzdání nabídek: do 15.dubna 2016 do 12 hodin

Zadávací dokumentace, projektová dokumentace a další podklady pro zpracování nabídky jsou v elektronické podobě jsou uveřejněny ke stažení na profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/28495306

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 11.05.2016
Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 266 010 111, fax: 286 589 362
e-mail: info@poliklinikaprosek.cz
Login