logotyp

Lůžkové odd. následné péče

Pracoviště Polikliniky Prosek a.s.

MUDr. Kunstátová Eva - vedoucí lékař266 010 190kunstatova.e@poliklinikaprosek.cz
   
Mgr. Kroupová Renata - vrchní sestra266 010 251kroupova.r@poliklinikaprosek.cz
Sesterna266 010 177 


VEŠKERÉ DOTAZY K PŘÍPADNÉ HOSPITALIZACI VOLEJTE Mgr. Kroupové, 266 010 251.


Nabízíme:

Kvalitní odbornou zdravotní péči v oblasti medicínské, ošetřovatelské a rehabilitační, kterou poskytuje kvalifikovaný personál:
   
2 lékaři,
vrchní sestra,
6 všeobecných sester,
2 fyzioterapeuti,
5 sanitářů
2 provozní pracovníci v kuchyni.

Všem klientům nabízíme příjemné prostředí a přátelskou atmosféru.

Trvale sledujeme spokojenost našich klientů.
 

Nejdůležitější výsledky naleznete ve „Srovnávací analýze spokojenosti klientů hospitalizovaných na lůžkovém oddělení následné péče Polikliniky Prosek a. s. "

Poslání a cíle:

Poskytujeme služby, spočívající v navracení zdraví a zlepšování kvality života nemocných s využitím prostředků současné medicíny.

Vytváříme příznivou atmosféru prostřednictvím vzájemných přátelských vztahů mezi personálem, pacienty a jejich blízkými.
Vyvozujeme důsledky z výsledků kontinuálního sledování spokojenosti pacientů pro zkvalitnění péče.

Cílem pobytu je doléčení a stabilizace stavu, rehabilitace, nácvik soběstačnosti, navrácení původní kondice event. nácvik náhradních činností.

Pečujeme o pacienty:

- bez rozdílu věku
- kteří onemocněli reverzibilním (dočasným onemocněním
- po ortopedických a chirurgických operacích
- po mozkových, cévních a srdečních příhodách
- s poúrazovými stavy s nutnou rehabilitací

Poskytujeme rehabilitaci:

1. Individuální cvičení LTV

Provádí fyzioterapeut, zaměřuje se vždy na konkrétní problém klienta. V rámci LTV se provádí různé techniky - míčkování, mobilizace, měkké techniky, cvičení aktivní či pasivní (prováděné fyzioterapeutem nebo přístrojem), nacvičování soběstačnosti atd. Řídí se vždy zdravotním stavem klienta a indikací lékaře.

2. Skupinová cvičení LTV:

Zahrnuje kondiční cvičení zaměřené na konkrétní postižení klientů (s kloubním onemocněním nebo při bolestech páteře). Provádí fyzioterapeut, tempo bývá zpravidla pomalé, zaměřené na správnost provádění cviků.

3. Pokud vyžaduje stav pacienta další rehabilitační péči, je poskytována na doporučení lékaře                   v rámci Centra léčby bolesti.

Podmínky provozu a přijetí klienta

             Lůžkové oddělení následné péče Polikliniky Prosek a.s. je zdravotnické zařízení poskytující standardní komplexní ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Při příjmu mají přednost pacienti postiženi onemocněním vyžadujícím rehabilitaci, která jim nemůže být poskytnuta na akutních lůžkách nebo v domácím ošetřování.

Délka pobytu je určena lékařem dle zdravotního stavu pacienta.
Po skončení doby pobytu se klient vrací do domácího ošetřování nebo předem zajištěného zdravotnického či sociálního zařízení.

O přijetí pacienta rozhoduje vedoucí lékař oddělení dle skutečného zdravotního stavu a na podkladě údajů uvedených v žádosti o přijetí pacienta.

Podmínkou přijetí je vyhovující psychický stav a alespoň částečná mobilita pacienta. Zároveň nelze přijmout pacienta s jazykovou bariérou. Žádosti o umístění včetně podrobných informací zajišťuje vrchní sestra (zastupující sestra) denně ve všední dny mezi ve své kanceláři či telefonicky na čísle 266 010 251, 604 238 143 nebo 266 010 177.

Oddělení má kapacitu 28 lůžek hrazených pojišťovnou s různým stupněm nadstandardního vybavení.

- Na třílůžkových pokojích č. 1,2,4, 5 je účtován poplatek za TV a rádio, možnost využití lednice, wi-fi a ubytovací služby ve výši 300,- Kč za den na pacienta

- Na čtyřlůžkovém pokoji č. 10 se samostatným WC a sprchou je účtován poplatek za TV a rádio, možnost využití lednice, wi-fi a ubytovací služby ve výši 300,- Kč za den na pacienta.

- Na dvoulůžkových pokojích č. 3,7,8 8 je pobyt s příplatkem pacienta v celkové výši 450,- Kč za den na pacienta. Příplatek (za nadstandardní poskytované služby) je stanoven s ohledem na vybavení pokoje TV, rádiem, WiFi a donáškou denního tisku pondělí až pátek

- Na jednolůžkovém pokoji č. 9 (bez samostatného sociálního zařízení) je pobyt s příplatkem v celkové výši 550,- Kč za den. Příplatek (za nadstandardně poskytované služby) je stanoven s ohledem na vybavení pokoje TV a rádiem, WiFi a donáškou denního tisku pondělí až pátek.

- Na jednolůžkovém pokoji č. 6 se samostatným WC a sprchou je pobyt s příplatkem v celkové výši 750,- Kč za den. Ostatní nadstandardně poskytované služby jsou pro jednolůžkové pokoje shodné.

- Na jednolůžkovém pokoji č. 11 je pobyt s příplatkem v celkové výši 650,- Kč za den, samostatné WC, ostatní nadstandardní služby jsou pro jednolůžkové pokoje shodné.

- Na třílůžkovém pokoji č. 12 12 je účtován poplatek za WC, TV a rádio, wi-fi, lednici na pokoji a ubytovací služby ve výši 400,- Kč za den na pacienta

Pokud se pacienti na pokoji č. 2 dohodnou, že nebudou využívat nadstandardních služeb, je pobyt bez příplatku.

Dále lze sjednat individuálně v rámci poskytování nadstandardních služeb za úplatu službu praní prádla, pedikúru, masáže, lymfodrenáže, ošetření jizev laserem (ceníky k dispozici na oddělení) a to pro všechny pacienty, pouze s ohledem na aktuální zdravotní stav a momentální kapacitu služeb.

S ohledem na různou dobu léčby ostatních klientů nelze zcela zaručit rezervovaný pokoj. 

Děkujeme za pochopení.

Příjem pacienta

Pacient si přinese k příjmu:
- občanský průkaz
- kartu pojišťovny
- průkaz diabetika (pokud trpí touto chorobou)
- seznam léků, které užívá a léky od specialistů na celý pobyt, v originálním balení
- vhodnou domácí obuv (pantofle, která dobře sedí na noze)
- hygienické potřeby (zubní kartáček, zubní pastu, mýdlo, žínku, hřeben, ručník, apod.)
- nápoje (Dobrá voda, apod)
- malý ručník pod hlavu na cvičebnu
- cvičební úbor nebo domácí oděv, kalhoty s dlouhou nohavicí
- spodní prádlo dle potřeby, ponožky s volným (zdravotním) lemem
- pomůcky pro inkontinenci (v případě nutnosti)
- doporučujeme nebrat s sebou šperky a hodinky z drahých kovů, ZZ za ně nemůže ručit.

Tyto podmínky provozu přijetí pacienta vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 1. 2024

V Praze dne 23. 11. 2022

Kontakty: Mgr. Kroupová Renata, vrchní sestra, tel. 266 010 251, 604 238 143
               sesterna, tel. 266 010 177
               E mail: kroupova.r@poliklinikaprosek.cz
               Fax: 286 589 790


Kontakty: 
Mgr. Kroupová Renata, vrchní sestra,tel. 266 010 251, 604 238 143
sesterna,tel. 266 010 177
MUDr. Kunstátová Eva, vedoucí lékařtel. 266 010 190
  
Fax: 286 589 790E mail: kroupova.r@poliklinikaprosek.cz

Srovnávací analýzy spokojenosti klientů hospitalizovaných na lůžkovém oddělení následné péče

Grafy sledování spokojenosti 2020 - 2023Grafy sledování spokojenosti 2020 - 2023

Grafy sledování spokojenosti 2. pololetí 2022 + 1. pololetí 2023.Grafy sledování spokojenosti 2. pololetí 2022 + 1. pololetí 2023.

Grafy sledování spokojenosti 2018 - 2022Grafy sledování spokojenosti 2018 - 2022

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů lůžkového oddělení následné péčeRecenze klientů lůžkového oddělení následné péče

Login
Poliklinika Prosek, a. s.
www.poliklinikaprosek.cz
Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 266 010 111, fax: 286 589 362
e-mail: info@poliklinikaprosek.cz
Lékaři
Lékařská pracoviště dle oborů
Lékárna Polilkinika Prosek
Polilkinika Prosek
Home Polilkinika Prosek

Created by © 2013/2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign