logotyp

Historie

Provozovatel zdravotnického zařízení Polikliniky Prosek je obchodní společnost Poliklinika Prosek a.s., která byla založena dne 30.10.2008 jediným akcionářem Městskou částí Praha 9 se sídlem Praha 9, Sokolovská 14/324, IČ: 00063894.

O založení společnosti byl sepsán notářský zápis, kterým byly schváleny zakladatelská listina stanovy předmět podnikání základní kapitál společnosti, členové představenstva a dozorčí rady společnosti apod. Poliklinika Prosek a.s. hospodaří a spravuje majetek Městské části Praha 9 na základě společně uzavřené nájemní smlouvy.

Společnost Poliklinika Prosek a.s. vznikla zápisem do Obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze dne 26.11.2008.
Předmětem podnikání společnosti je
- provozování nestátního zdravotnického zařízení
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živ. zák.
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Základní kapitál společnosti při založení představoval částku ve výši 2 mil. Kč. Rozhodnutím jediného akcionáře Městské části Praha 9 v působnosti valné hromady dne 18.12.2008 došlo na základě notářského zápisu k rozhodnutí o úpisu akcií o nepeněžité vklady na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
Základní kapitál společnosti se zvýšil o 83 375 000 Kč . Předmětem úpisu akcií byl podnik jediného akcionáře, který tvořily hmotné nehmotné a osobní složky činností provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu akcionářem, na nějž podnik přešel jako zřizovatele ke dni 31.12.2008 zrušením příspěvkové organizace Poliklinika Prosek se sídlem Praha 9, Lovosická 40/440.
Základní kapitál společnosti se tímto krokem zvýšil z částky 2 000 000 Kč na částku 85 375 000 Kč. Nepeněžní vklad - podnik byl oceněn znaleckým posudkem znalce, jmenovaným příslušným obchodním soudem.

Poliklinika Prosek a.s. je tedy nástupnickou organizací zrušené příspěvkové organizace Poliklinika Prosek, která poskytovala zdravotní služby v nezměněné podobě do 31.12.2008. Zřizovatelem příspěvkové organizace byla také Městská část Praha 9. Poliklinika Prosek zajišťovala zdravotní péči pro občany správního obvodu Prahy 9 od svého vzniku tj. od 1.1.1992, kdy došlo k rozvolnění bývalého OÚNZ Praha 9 na samostatné subjekty. Vlastní budova polikliniky byly otevřena pro veřejnost v květnu 1985, v roce 1997 přešla budova polikliniky do majetku Městské části Praha 9.

Poliklinika Prosek tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek, v němž hospodaří a poskytují své služby jak privátní fyzické a právnické osoby, tak subjekt Polikliniky Prosek a.s..

Login
Poliklinika Prosek, a. s.
www.poliklinikaprosek.cz
Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 266 010 111, fax: 286 589 362
e-mail: info@poliklinikaprosek.cz
Lékaři
Lékařská pracoviště dle oborů
Lékárna Polilkinika Prosek
Polilkinika Prosek
Home Polilkinika Prosek

Created by © 2013/2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign