Poslání a cíle Polikliniky Prosek a.s.

Poslání a cíle Polikliniky Prosek a.s.:

 

- Poskytování ambulantní zdravotní péče zaměřené na primární i specializovanou zdravotní

péči.

- Poskytování  kvalitní lůžkové zdravotní péče, zaměřené na specializovanou problematiku 

péče o chronického pacienta, o pacienta ohroženého chorobami stáří, po ortopedických

operacích, mozkových, cévních a srdečních příhodách důrazem na rehabilitační péči a

komplexní zdravotně-sociální potřeby pacienta.

- Zaměření se na zajištění individuálních potřeb pacienta.

- Zajištění postupného zvyšování kvality a bezpečí při poskytování služeb zdravotní péče.

- Vytváření příznivé atmosféry v komunikaci mezi pacientem a zdravotnickým personálem.

- Přispívání ke zvyšování vlivu rodinného prostředí a klimatu na zdravotní stav pacienta

cílenou edukací.

- Zajištění moderních prostředků zdravotnické techniky pro zvýšení kvality léčby.

- Zvýšení významu zdravotnické osvěty a prevence.

- Rozšíření  sledování indikátorů kvality, spokojenosti pacienta, rodiny i zdravotnického

personálu.

- Předcházení nežádoucím událostem důraznou osvětou.

- Realizování odměňování zaměstnanců dle skutečně odváděné práce.

- Uplatňování sociálních výhod pro všechny zaměstnance bez rozdílu.

- Zajištění informovanosti o průhledném hospodaření společnosti.

 

 

 

Login
Poliklinika Prosek, a. s.
www.poliklinikaprosek.cz
Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 266 010 111, fax: 286 589 362
e-mail: info@poliklinikaprosek.cz
Lékaři
Lékařská pracoviště dle oborů
Aktuality Polilkinika Prosek
Polilkinika Prosek
Home Polilkinika Prosek

Created by © 2013/2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign