Login

Veřejná zakázka malého rozsahu - Rozšíření rehabilitace v 1. PP

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu - Rozšíření rehabilitace v 1. PP Polikliniky Prosek

Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávající nevyužívané strojovny vzduchotechniky v 1.PP na prostory pro rozšíření provozu rehabilitace. Nově navržené řešení mění využití stávajících prostor, modifikuje je s ohledem na jejich lepší využití a modernější a atraktivnější uplatnění. Rekonstrukce výše zmiňovaného prostoru bude probíhat v uzavřené části stávajícího objektu. V rámci této rekonstrukce se nebude zasahovat do vnějšího vzhledu objektu.

Dokumenty a další informace k této zakázce najdete zde:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rozsireni-rehabilitace-v-1-pp-polikliniky-prosek


Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 266 010 111, fax: 286 589 362
e-mail: info@poliklinikaprosek.cz
Login